Výběr časopisů

Redakce Bratří v Baloňáku obdržela pozváni od pana Bambuly na přetištěni jedenácti vzácných dokumentů z jeho archivu. Jedná se o autentické třídní časopisy 9.D až 11.D, vydané v letech 1958 až 1960. Díky pečlivosti pana Bambuly, originály časopisů jsou v dobrém stavu, i když zub času je znát na žloutnutí papíru a na určitém “protištění” stránek. Čtenář si povšimne, že ne všechny stránky mají stejný tón a kvalitu. Pan Bambula vysvětlil, že původní korespondenti časopisů vytvářeli své příspěvky doma, každý na papír který byl v jejich domácnosti zrovna po ruce, a až po té se všechny tyto ručně vypracované stránky vázaly do jednotlivých časopisů.

Dovolíme si Vám předvést tyto historické třídní časopisy ve formě elektronické, abychom tak zaručili co nejširší přístup naším spolužákům. Chcete-li si prohlédnout určité číslo časopisu, prosím klikněte na obálku časopisu zobrazenou v následující přehlídce.

Bratři v Baloňáku